15417361449
New Land

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư bất động sản

Trao giá trị - Tạo niềm tin

Vốn điều lệ 5.000tỷ đồng (06/2021) cùng với hệ thống trên 10 đơn vị thành viên hoạt động chuyên sâu trong các lĩnh vực quản lý, đầu tư, kinh doanh và phát triển bất động sản, sau gần15 năm hình thành và phát triển, đến nay New Land đã đạt được nhiều thành tựu mang tính đột phá và đang từng bước tiến tới mô hình hoạt động của một Tổng Công ty đầu tư, phát triển bất động sản chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Hotline: 08.5546.34566

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

DỰ ÁN

LÝ DO NÊN LỰA CHỌN CHÚNG TÔI

1

Tạo ra giá trị thực về sản phẩm, dịch vụ

1

Tạo ra giá trị thực về sản phẩm, dịch vụ

1

Tạo ra giá trị thực về sản phẩm, dịch vụ

1

Tạo ra giá trị thực về sản phẩm, dịch vụ

TIN TỨC

ĐỐI TÁC