Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết thành lập thị trấn Phương Sơn thuộc huyện Lục Nam và thị trấn Bắc Lý thuộc huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.